• Třetí ročník Kábrmana roku byl ukončen!

Vozík na várnici na čaj

Vozík na várnici na čaj
V zimním období používáme pro udržení teplého čaje várnici.Pro převoz várnice z místa odběru,jsem proto upravil důchodcovsky vozík.