• Třetí ročník Kábrmana roku byl ukončen!

Pravidla soutěže

„Když dělám v dílně, jsem to opravdu já. Nejprve pilou pohladím materiál a změřím svou míru fantazie. Pak vyšroubuji svůj nápad a vybrousím ho k dokonalosti. A když uhodím poslední hřebíček na hlavičku, cítím se jako vítěz,“ Kábrman.

Znáte ten pocit? Ukažte, co umíte. 

Soutěž probíhá od 16. září 2015 do 30. dubna 2016.

Komu je soutěž určena?

Soutěž Kábrman roku je určena všem amatérským kutilům, kteří nemají odborné vzdělání nebo praktické zkušenosti z oboru. Zapojit se mohou jednotlivci i celé realizační týmy.

Jak se mohu soutěže zúčastnit?

Pro účast v soutěži je nutné si vytvořit účet (realizační týmy si zakládají pouze jeden účet). Při registraci účastníci vyplní:

 • své jméno a příjmení (v případě týmu i týmový název)
 • svůj email

Následně můžete vkládat své projekty:

 • název
 • stručný popis projektu, jehož jste autorem či jedním ze spoluautorů (v případě realizačního týmu)
 • fotografie (pro přibližnou vizualizaci projektu), čím více, tím lépe.

Součástí popisu jsou tyto otázky:

 • Co chci postavit, co jsem postavil?
 • Jaká byla moje motivace, proč jsem to postavil?
 • Dělal jsem  někdy v minulosti již něco podobného?
 • Čeho bych se příště vyvaroval?
 • Co mi to přineslo?

Každý přihlášený získá pro svůj projekt vlastní profil, který může průběžně doplňovat, měnit. Může zde popsat jednotlivé fáze konstrukčního procesu a vkládat fotografie, které budou obrazovou dokumentací jednotlivých fází procesu.

V souvislosti s registrací do soutěže zpracovává obchodní společnost Virklis, a.s IČ: 26745721 (dále jen „pořadatel“), jako správce, osobní údaje účastníků soutěže. Přihlášením do soutěže účastníci soutěže souhlasí s těmito pravidly, včetně všech jejich změn a doplnění, a udělují pořadateli svůj bezvýhradný souhlas k tomu, aby pořadatel zpracoval jimi uvedené osobní údaje, a to pro účely realizace této soutěže nebo zaslání marketingových a obchodních sdělení, včetně kontaktování výherce za účelem předání výhry. Souhlas účastníka soutěže ve smyslu předchozí věty zůstává v platnosti, i když je dotyčný účastník soutěže ze soutěže vyloučen. Výherce souhlasí s případným zveřejněním svého jména a příjmení, a to pouze v souvislosti s touto soutěží.

Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům.

Jaké jsou podmínky soutěže?

Projekt:

 • nesmí být vytvořen profesionálním řemeslníkem
 • nesmí sloužit ke komerčním účelům
 • musí být jasně definován
 • na projektu se mohou podílet pouze členové realizačního týmu
 • soutěžící si může přihlásit více projektů
 • do soutěže nesmí být přihlášen projekt, který byl již přihlášen v minulých ročnících
 • soutěžící disponuje veškerými právy k projektu
 • projekt nesmí porušovat platné zákony ČR (např. autorský zákon)

Skutečnost, zda vložený projekt vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje pořadatel soutěže. 

Autor projektu uděluje vložením projektu do soutěže pořadateli časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití vítězného projektu a jeho fotografií pro marketingové potřeby pořadatele. 

Co mohu vyhrát?

Vyhrává prvních sedm projektů s největším počtem hlasů, které jsou v souladu s pravidly soutěže.

1. Místo získává jako cenu „Sada strojů DK1495 od firmy MAKITA“.
2. Místo získává jako cenu „Kladivo kombinované P 7911 Porsche od firmy METABO“.
3. Místo získává jako cenu „Vrtací šroubovák M12 BDDX SET-202C od firmy MILWAUKEE“.
4. Místo získává jako cenu „laková myčka HW112 od firmy MAKITA“.
5. Místo získává jako cenu „Pila řetězová UC3551A od firmy MAKITA“.
6. Místo získává jako cenu „Sekačka na trávu EM330 od firmy DOLMAR“.
7. Místo získává jako cenu „Box pojízdný 62cm řemeslník od firmy STANLEY“.

Jaký projekt vyhrává?

Vyhlášení soutěže proběhne formou veřejného hlasování. V průběhu soutěže soutěžní projekty sbírají hlasy od registrovaných uživatelů (skutečných osob) na internetových stránkách www.kabrman.cz a každý registrovaný uživatel může dát pouze jeden hlas za hlasovací období (doba, po kterou soutěž probíhá), a to pouze jednomu soutěžnímu projektu. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo hlasy, které jsou uděleny způsobem, který je v rozporu s pravidly soutěže odečíst z celkového počtu hlasů. Za hlasy, které jsou v rozporu s pravidly soutěže, se považují zejména: jakékoliv hlasovaní pomocí automatických systémů, tzv. hlasovacích robotů nebo jiných mechanických zařízení nebo použití jiných způsobů umožňujících opakované hlasování, vícenásobná registrace uživatele.

Vítězové soutěže budou informování pořadatelem soutěže ve lhůtě 30 dnů od ukončení soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž bez předchozího oznámení zkrátit, prodloužit či zrušit. Zároveň pořadatel může účastníky soutěže varovat a případně následně i vyloučit na základě posouzení a vyhodnocení v případě porušení pravidel soutěže (např. z důvodu výše uvedeného nepoctivého hlasování v soutěži). Výhru si lze vyzvednout pouze na prodejně Nářadí Veselý v Brně.